2020-03-05

Bericht aan allen: De portaalsite is er
Message à tous: le site portail est lancé


Beste kameraden,
Marine Officieren buiten dienst

Na een jaartje knutselen is de portaalsite van de Marine iet of wat bruikbaar.
Een twintigtal sites die plus of minus iets te maken hebben met de Marine zijn nu gemakkelijk te bereiken via een gemakkelijk te onthouden portaalsite:

zmfn.be

In dit filmpje op YouTube wordt het gebruik van deze portaalsite in het kort uitgelegd.

Hartelijke groeten
Hugo


Chers camarades,
Officiers de Marine en retraite

Après un an de bricolage, le site portail de la Marine est quelque peu utilisable.
Une vingtaine de sites en rapport avec la Marine sont désormais facilement accessibles par un site portail facile à retenir:

zmfn.be

Dans cette vidéo sur YouTube, l'utilisation de ce site portail est brièvement expliquée.

Meilleures salutations
Hugo